The Digital Us

Allies en actie tegen racisme online

The Digital Us activeert jongeren om sociale media te transformeren tot een meer inclusieve en toegankelijke omgeving waar jongeren die in Nederland online racisme ervaren zich veiliger kunnen uiten. 

The Digital Us wordt uitgevoerd in samenwerking met Build Up en is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van VSBfonds, Stichting Democratie & Media, vfonds en Fonds 21.

The Digital Us wil sociale media transformeren tot een meer inclusieve en toegankelijke omgeving waar jongeren die in Nederland online racisme ervaren zich veiliger te kunnen uiten. De huidige online omgeving is in toenemende mate vijandig. Tegelijkertijd ligt de verantwoordelijkheid om racisme tegen te gaan nog te veel bij mensen die hier slachtoffer van zijn. Dit project wil dat veranderen door mensen die racisme online meemaken samen te brengen met degenen die dat niet ervaren, maar wel willen leren effectieve bondgenoten te zijn om online interacties inclusiever en veiliger te maken. 

The Digital Us bestaat uit drie activiteiten: een virtuele uitwisseling, trainingssessies en een ‘praktijk periode. Dialoog, peer-learning en actie zijn hierbij de kernwoorden.  

The Digital Us is een project waar de kennis en ervaringen van jongeren centraal staan. Om ervoor te zorgen dat de inhoud van de uitwisseling, de training en de ‘praktijkperiode’ goed aansluit bij de ervaringen en leefwereld van jongeren, worden er 10 deelnemers betrokken bij de start van dit project als kerngroep voor ideeën en advies. Daarnaast wordt er een innovatieve sociale media-analyse uitgevoerd die, in combinatie met de bevindingen uit de kerngroep, ervoor zorgt dat de verdere activiteiten doelgericht en betekenisvol zijn.  

Tijdens de virtuele uitwisselingen gaan 75 jongeren onder begeleiding van facilitators met elkaar het gesprek aan over uitdagende onderwerpen die vaak onbesproken blijven, zoals culturele afkomst, etniciteit, privilege en (on)veiligheid online. Deze gesprekken vinden plaats op basis van nieuwsgierigheid, gelijkwaardigheid en empathie en stimuleren de ontwikkeling van vaardigheden zoals constructief communiceren, actief luisteren en zelfreflectie.

Na de uitwisseling  worden de jongeren samen getraind in effectieve manieren om social media veiliger en inclusiever te maken, en zullen ze als bondgenoten deze nieuwe vaardigheden toepassen door in te grijpen online. Gedurende dit proces worden deelnemers begeleid door ervaren coaches.

The Digital Us is een project van Stichting Sharing Perspectives en Build-Up start op 1 september 2023. Vanaf november wordt de kerngroep betrokken en vanaf februari 2024 zullen de virtuele uitwisselingen tussen jongeren starten. De evaluatie van het project wordt in augustus 2024 verwacht.


The Digital Us is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van Fonds 21, Stichting Democratie & Media, VSBfonds en vfonds.

Subscribe to our newsletter.Stay up to date about our activities and more.

More from our blog

FRAMES conference

After two years of working on the integration and accreditation of blended mobility and Virtual Exchange (VE) in Higher Education with the FRAMES consortium, it is time to present our outcomes at a closing conference. On 30 March 2023, FRAMES is organizing its final event on-site at the University of Siena in Italy. The theme of the event is “Framing Virtual Exchange and Blended Mobility in Higher Education”.

Read more

Stimulating virtual international collaboration in education, ‘the Dutch way’

Since last year, the Dutch Ministry of Science, Culture and Education is offering subsidy for Dutch higher education institutions to develop innovative virtual projects that foster collaboration amongst Dutch and international students. Any institution that has been granted this specific subsidy is also offered a range of activities to build capacity for designing effective and successful virtual projects.  Let us tell you why this is such an exciting initiative.

Read more

Toolkit for Integrating Virtual Exchange in Higher Education

The FRAMES Toolkit provides key information, inspiration, tools and case examples of the approaches that HEIs can take to integrate and accredit Virtual Exchange. The Toolkit is a usefull one-stop-shop for educational professionals working in higher education.

Read more

5 Fundamental Tenets Of Virtual Exchange

Virtual Exchange (VE) is a great way to allow for genuine interaction, learning and relationship development between people in geographically distant locations. Through VE, spaces for effective collaboration are created and cultivated. Using sustained dialogue as a pedagogical tool during the virtual exchanges, helps to foster healthy group formation processes, even between physically remote people. In order to sustainably enhance these outcomes and impact, there are 5 fundamental tenets of Virtual Exchange that support this process. 

Read more

Your different virtual personas

Being in front of someone ‘in real life’ obviously assists in clear communication, as it allows us to pick up on small social cues, to establish eye contact, and to have a clearer sense of prosody, tone, and body language. The truth is that we can still pick up on most or all of these in online dialogue, but this requires those involved to make an effort and use the digital tools at hand deliberately. 

Read more

"Take care of yourselves and the planet"

Towards the end of the 9-week virtual exchange 'Climate Movements', participants reflect and express their gratitude towards the group for the experience and the learning that happened. Facilitators invite participants to bring a ‘(virtual) parting gift’ to their last online session as a way of saying goodbye and celebrating their achievements. Over the years our facilitators have seen this exercise lead to wonderful expressions from participants, like digital cards and even musical performances. This spring iteration, one virtual gift stood out in particular for its relevance to the subject matter of ‘Climate Movements’. 

Read more

Innovating European Higher Education with Virtual Exchange

Sharing Perspectives Foundation is joining forces with partners to foster a harmonised implementation and accreditation of Virtual Exchange (VE), as an integral part of (blended) mobility approaches, among European Higher Education Institutions. The FRAMES project (Fostering resilience through Accredited Mobility for European Sustainable Higher Education innovation) aims to make the European Higher Education Area more innovative, intercultural, and resilient.

Read more