Allies and Actie Tegen Racisme Online

The Digital Us

‘The Digital Us’ wil sociale media transformeren tot een meer inclusieve en toegankelijke omgeving waar jongeren die in Nederland online racisme ervaren zich veiliger te kunnen uiten. De huidige online omgeving is in toenemende mate vijandig. Tegelijkertijd ligt de verantwoordelijkheid om racisme tegen te gaan nog te veel bij mensen die hier slachtoffer van zijn. Dit project wil dat veranderen door mensen die racisme online meemaken samen te brengen met degenen die dat niet ervaren, maar wel willen leren effectieve bondgenoten te zijn om online interacties inclusiever en veiliger te maken.

 

The Digital Us bestaat uit drie activiteiten: een virtuele uitwisseling, trainingssessies en een ‘praktijk periode. Dialoog, peer-learning en actie zijn hierbij de kernwoorden.  

The Digital Us is een project waar de kennis en ervaringen van jongeren centraal staan. Om ervoor te zorgen dat de inhoud van de uitwisseling, de training en de ‘praktijkperiode’ goed aansluit bij de ervaringen en leefwereld van jongeren, worden er 10 deelnemers betrokken bij de start van dit project als kerngroep voor ideeën en advies. Daarnaast wordt er een innovatieve sociale media-analyse uitgevoerd die, in combinatie met de bevindingen uit de kerngroep, ervoor zorgt dat de verdere activiteiten doelgericht en betekenisvol zijn.  

Tijdens de virtuele uitwisselingen gaan 75 jongeren onder begeleiding van facilitators met elkaar het gesprek aan over uitdagende onderwerpen die vaak onbesproken blijven, zoals culturele afkomst, etniciteit, privilege en (on)veiligheid online. Deze gesprekken vinden plaats op basis van nieuwsgierigheid, gelijkwaardigheid en empathie en stimuleren de ontwikkeling van vaardigheden zoals constructief communiceren, actief luisteren en zelfreflectie.

Na de uitwisseling  worden de jongeren samen getraind in effectieve manieren om social media veiliger en inclusiever te maken, en zullen ze als bondgenoten deze nieuwe vaardigheden toepassen door in te grijpen online. Gedurende dit proces worden deelnemers begeleid door ervaren coaches.

The Digital Us is een project van Stichting Sharing Perspectives en Build-Up start op 1 september 2023. Vanaf november wordt de kerngroep betrokken en vanaf februari 2024 zullen de virtuele uitwisselingen tussen jongeren starten. De evaluatie van het project wordt in augustus 2024 verwacht.


The Digital Us is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van Fonds 21, Stichting Democratie & Media, VSBfonds en vfonds.